Bijenstal in België

De bijenvolken in België kregen dit paasweekend hun grote voorjaarsbeurt. Na de winter is een inspectie uitgevoerd en daarbij werd duidelijk dat helaas 2 van de 8 bijenvolken de winter niet hebben overleefd.

Dit weekend (21 & 22 april 2019) aan de slag met mijtenbestrijding, controleren van de volken en plaatsen van honingkamers en broedkamers. Bijna alle volken zagen er goed uit, alleen was bij één volk de koningin verdwenen.

Imkers hebben een simpele methode om de ‘gezondheid’ en aanwezigheid van een koningin te controleren. Er wordt gekeken naar het aantal nieuwe eitjes en/of larven (dit wordt (open) broed genoemd). Is er ‘open broed’ aanwezig, dan is er een koningin aan het leggen. Bij één bijenvolk was dit dus niet het geval.

Zonder koningin gaat het volk dood, en dat is het laatste dat moet gebeuren. Om een nieuwe koningin bij het volk te krijgen heb ik bijenlarven van een ander bijenvolk in de bijenkast zonder koningin geplaatst. Als alles goed gaat dan zullen de bijen er voor zorgen dat minimaal één van de larven uitgroeit tot hun nieuwe koningin. Wordt vervolgd….